Cabola ApS leverer følgende ved pumpeopgaver fra IBC-fad til opbevaringstank:

 • Egne faste chauffører med ADR-uddannelse og gennemført kursus i kemihåndtering
 • Transport efter gældende regler i henhold til ADR-konventionen
 • Alt vedrørende pumpeopgaven sker i henhold til reglerne
 • Alle pumper, spande og slanger er farvekodede, således at der ikke sker kemiske blandinger
 • Efter endt ompumpning skylles pumpe og slange igennem med vand
 • Korrekt oprydning foretages

Ved levering hos kunden konstateres at:

 • Kemien er den rigtige som anført på bestillings-, følgeseddel og ADR-dokument
 • Det er den korrekte påfyldningsstuds/skab, der er åbnet for
 • Slangen er tæt, hel og korrekt monteret
 • Chaufføren benytter sikkerhedsværn såsom visir, handsker og forklæde

Kunden sørger for:

 • Person til modtagelse af varen, som ved levering godkender produktets rigtighed
 • Åbning af korrekt påfyldningsstuds
 • Minimum 10 liter vand i en spand til gennemskylning af pumpe og slange.

Såfremt pumpestedet er meget trafikeret, ompumpes der ingen former for kemi, før trafikken er mindsket til et minimum, og eventuelle personer og badegæster forsvarligt kan lede uden om pumpestedet. I sådanne tilfælde skal kunden stå “vagt” ved leveringen. 

I samarbejde mellem kunden og Cabola ApS afsluttes leverancen, kemiskab lukkes, og der pakkes sammen. 

Der påhviler både modtager og leverandør, at påfyldningstank, såvel som studse og “værktøjet” til ompumpningen er i forsvarlig stand. Dette checkes løbende og ved hver leverance. Opdages fejl eller mangler, påtales dette og skal udbedres inden næste leverance. Ved konstatering af fejl, der kan påvirke sikkerheden, afbrydes leveringen og genoptages først efter, at de konstaterede fejl er udbedrede.